CONTENT

26 November 2008

KONTAK ULAMA ISLAM DENGAN FILSAFAT YUNANI DAN GERAKAN PENERJEMAHAN

Keyword : Gerakan Penerjemahan, Aristoteles, Plato, Hunain bin Ishaq, Al Mu’tazilah, ihwanus shafa, Asy’ariyah

A. Pendahuluan

Sejarah pemikiran yang maksimal atau sekurang-kurang nya di dunia Islam, merupakan awal lahirnya institusi dalam perkembangan dakwah Islam. Teologi, Filsafat dan Tasawuf Islam, tidak sedikit yang berusaha mengadakan kajian kembali untuk diperhatikan latar belakang timbulnya, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan tipe-tipenya. Inilah yang sesungguhnya merupakan kenyataan konkrit bagi umat Islam, yang selanjutnya dijadikan momentum oleh generasi berikut, dalam membuat perjalanan sejarah pemikiran dalam Islam.


download komplitnya disini

0 komentar: