CONTENT

05 Desember 2008

AL KINDI : Falsafat al Nafs

Dalam masa khalifah Umaiyyah di Damascus telah ada usaha penterjemahan terhadap buku-buku ilmiah yang ada kaitannya dengan kehidupan praktis, seperti buku-buku kimia dan kedokteran. Akan tetapi setelah pusat kekuasaan berpindah ke tangan Dinasti Bani Abbas, aktivitas penterjemahan semakin pesat. Dan aktivitas penterjemahan itu berpuncak pada masa zaman khalifah al-Ma’mun (813-833 M). Kahalifah ini adalah seseorang cendikiawan yang sangat besar perhatiannya kepada ilmu pengetahuan dan falsafah, terutama wujudkan cita-cita dan perhatiannya itu dia mencurahkan perhatian dan aktivitas penterjemahan, dengan membangun suatu perpustakaan yang besar yang dikenal dengan nama Bait al-Hikmah, dimana tersedia sejumlah besar buku dalam beragai macam ilmu pengetahuan dan falsafat.

download komplitnya disini

0 komentar: